Bij Metis is plek voor iedereen die wil leren: kinderen, jongeren en volwassenen.

Niemand is te jong, te oud, te dom of te slim om te leren. In feite leren we allemaal, ons leven lang.

Wat Metis doet:

onderzoek

 • intelligentieonderzoek
 • executieve functies
 • dyslexieonderzoek
 • screening rekenvaardigheden
 • diagnostiek begrijpend lezen
 • algemeen didactisch onderzoek

begeleiding en advies

 • dyslexie en leesproblemen
 • dyscalculie en rekenproblemen
 • spellingproblemen
 • (werk)geheugen
 • studievaardigheden
 • laaggeletterdheid (jongeren en volwassenen)

De activiteiten vinden meestal plaats in de praktijk van Metis, maar kunnen indien wenselijk ook op locatie gegeven worden.

Metis gaat uit van de samenhang binnen het leren. Je bent meer dan alleen je lees- of rekenprobleem. Iedereen is een totaal van veel verschillende kwaliteiten en eigenschappen. Pas als die allemaal mee mogen doen, kun je je goed ontwikkelen. Je omgeving is daarbij ook belangrijk. Metis houdt daar in de begeleiding allemaal rekening mee. De begeleiding is een totaal-aanpak. Zo kun je een leven lang leren, samen leren. De Métis in Canada leren al eeuwen op deze manier.