Verwijzers

Samen 14

Metis heeft een contract voor diagnostiek met alle gemeentes van Samen 14.
Doorverwijzing voor psychodiagnostiek kan altijd. Vergoeding door de gemeente kan alleen wanneer er sprake is van een indicatie voor jeugdzorg.

Metis heeft een contract met Samen 14 voor:

  • diagnostiek jeugdwet
  • ondersteuningsbehoefte 1A individueel
  • consultatie HBO jeugdwet

Bij consultatie wordt psychodiagnostisch onderzoek ingezet om helder te krijgen wat de beste hulp voor een kind of jongere is.

Wie kan verwijzen

Direct doorverwijzen gebeurt door schoolarts, jeugd- of huisarts.
Een toewijzing voor diagnostiek kan ook direct via de jeugdconsulent of wijkcoach afgegeven worden. Ouders moeten dan contact opnemen met het zorgloket van de gemeente.

Verwijzen kan door een doorverwijzing te sturen naar het e-mailadres van Metis, met daarin een korte omschrijving van het doel van de verwijzing.

Uiteraard kan iedereen ouders wijzen op de mogelijkheden die Metis kan bieden als aanvulling op eerder ontvangen begeleiding.
Iedereen is welkom voor collegiaal consult. Andersom vraagt Metis ook advies aan anderen.

Scroll naar boven