Begeleiding

Leren

Nieuwe vaardigheden eigen maken gaat meestal niet vanzelf. Daarvoor moet er geoefend en geleerd worden door het kind en de jongere, maar ook door diens omgeving, thuis en op school.
Begeleiding vindt plaats binnen de context waarin iets geleerd moet worden.

Na psychodiagnostiek

Al tijdens de diagnostiek vindt begeleiding plaats. Ontdekkingen worden gedeeld en gedrag wordt begrijpelijk gemaakt. Dat alleen geeft vaak al inzichten waar ouders en hun kind mee verder kunnen.
Soms hebben kinderen, jongeren en hun ouders wat meer tijd en begeleiding nodig om nieuwe paden te vinden.
Een enkele keer is er aanvullende begeleiding of behandeling nodig. Dan wordt er samen met betrokkenen gekeken wie deze hulp kan bieden.

Remedial teaching en studiebegeleiding

Wanneer de problemen hoofdzakelijk op onderwijsgebied liggen, kunnen kinderen en jongeren aangemeld worden voor hulp bij leren gericht op school.
In deze begeleiding wordt ook altijd naar het geheel gekeken: er wordt gewerkt met obstakels én aan talenten. Dat maakt dat het kind en de jongere niet alleen beter worden op school, maar zich ook beter ontwikkelen.
Voor deze begeleiding is meestal geen vergoeding mogelijk.

Scroll naar boven