Psychodiagnostiek

Wat is psychodiagnostiek

Diagnostiek is: iemand heel goed leren kennen. Die kanten van een kind of jongere boven tafel zien te krijgen waar je anders niet zo gemakkelijk zicht op krijgt.
Uit diagnostiek hoeft dus geen diagnose voort te komen.

Goed leren kennen is goed luisteren naar de hulpvraag, het kind en de jongere zien en ermee in gesprek gaan. Van daaruit start ik en ga ik samen met het kind, jongere en zijn omgeving op ontdekkingstocht.
In deze ontdekkingstocht bekijk ik welke vragen er opduiken en welke tests daar bij passen.
Metis maakt gebruik van tests die meer zicht geven op:
– cognitief functioneren: intelligentie én executieve functies
– informatieverwerking
– sociaal-emotioneel functioneren

Met het opgedane inzicht en de adviezen kunnen ouders en hun kind vaak zelf weer verder. Soms is een vertaling naar school nodig, om hen ook in het proces mee te laten doen. Soms ook is verdere hulp of behandeling nodig, maar deze kan dan meteen en efficiënt ingezet worden; de hulpvraag is immers duidelijk.

Wanneer psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek zoals Metis dat doet is altijd zinvol. Het kind of jongere wordt daardoor altijd beter begrepen en krijgt meer perspectief.

Bij welke kenmerken kan diagnostiek zinvol zijn?
– lichamelijk klachten met psychische oorzaak, bv bij buikklachten
– moeite met aanleren van routines
– weinig vrienden hebben, problemen in de sociale interactie
– ‘niet luisteren’
– overprikkeling, rusteloosheid
– depressieve gevoelens, weinig initiatief nemen
– frustraties
– hoog ontwikkelingspotentieel

Bij vermoedens van bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, LVB (licht verstandelijke beperking), ASS, ADHD en TOS, kan gekeken worden welke factoren daarin een belemmerende en juist een helpende rol spelen. Dit geeft handvatten voor een betere ontwikkeling.

Scroll naar boven