Informatie

Neem voor informatie contact op met Metis. Dat kan telefonisch of per e-mail.

Kennismaking

Metis is meer dan alleen een remedial teaching praktijk.

Gretha Sierink is het gezicht van Metis. Zij heeft verschillende opleidingen en cursussen gevolgd en is werkzaam geweest in zowel onderwijs als zorg. Daardoor is zij in staat om de problemen met meer diepgang en meer in zijn totaliteit aan te pakken.

Leerlingen die vastgelopen zijn, of dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling, pakken daardoor sneller de draad weer op. Leerlingen die bij Metis onderzocht of begeleid worden laten over het algemeen ook groei en ontwikkeling zien op andere gebieden dan waar hulp voor gezocht werd.

Gretha Sierink is geregistreerd remedial teacher, behandelaar dyslexie en dyscalculie, pedagoog, coach en psychodiagnostisch werker. Zij is aangesloten bij de LBRT en VVP.