onderzoek

Algemene Voorwaarden

Afzeggen
Lessen welke binnen 24 uur worden afgezegd, kunnen door de praktijk in rekening gebracht worden.

Betaling
Lessen: Op de eerste van elke maand wordt een rekening verstuurd voor de lessen van de vorige maand.

Een 5 lessen-kaart moet vooraf betaald worden.

Inventarisatiepakket: Na afloop van de drie lessen wordt de rekening verstuurd voor het hele pakket, zie boven.

De betalingstermijn is 2 weken. Voor lessen is geen btw verschuldigd.

Extra voorbereidingstijd of gesprekken met ouders of derden
Wanneer naast de gewone voorbereiding en gesprekken extra tijd geïnvesteerd moet worden voor de begeleiding van een leerling, dan wordt dit als extra kosten in rekening gebracht. De kosten worden per kwartier in rekening gebracht op basis van het tarief van€ 45,- per uur. Hierover vindt vooraf overleg plaats.

Aanschaf materiaal
Indien de praktijk voor een leerling extra materiaal aan moet schaffen, dat alleen door deze leerling gebruikt wordt, dan kan de praktijk deze kosten in rekening brengen. Hierover vindt altijd vooraf overleg plaats.

Bedrijven en instellingen
Voor bedrijven en instellingen gelden andere tarieven en mogelijkheden.

Lezingen, workshops of trainingen aan groepjes of individuele deelnemers kunnen op maat verzorgd worden op gebied van rekenen, lezen, spelling of studievaardigheden.

Aansprakelijkheid
Metis is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij onderzoek of begeleiding, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

Scroll naar boven