reken onderzoek

Beter rekenen begint met goed onderzoek. Waar is de leerling precies in het leerproces en waarom wordt de aangeboden lesstof onvoldoende opgepakt.

Meestal beginnen de problemen met rekenen al in groep 2 of 3. Kinderen blijven vaak hangen in het tellen en komen niet tot automatiseren. Bij rekenen is er sprake van een opbouw in het programma. Als je door moet voordat je de vorige stap kunt, stapelen de problemen zich op. Een leerling klapt vervolgens dicht, wordt faalangstig en kan fysieke klachten ontwikkelen.

Wanneer er problemen met rekenen geconstateerd worden is onderzoek altijd nodig. Zonder dat is een goede begeleiding niet mogelijk. Soms is het voldoende om een rekengesprek te houden, soms moet er verder gekeken worden. Bij leerlingen uit groep 7 en 8 bijvoorbeeld, kost het vaak wat meer tijd om de hiaten en de strategieën van een leerling in kaart te brengen. 

begeleiding

Begeleiding van rekenproblemen kan alleen nadat is vastgesteld, waar de leerling zich bevindt in het rekenproces.

De begeleiding bestaat uit het  aanleren van strategieën die passen bij het rekenonderdeel, waar nodig aangepast bij de mogelijkheden van de leerling. Nieuwe of nog niet beheerste rekenonderwerpen worden altijd met materiaal en al handelend uitgelegd en geoefend.

Sinds maart 2017 heeft Metis het certificaat voor dyscalculie-behandelaar.

rekentoets VO

Dit jaar zijn alle leerlingen van de stromingen vmbo-t (mavo), havo en vwo verplicht een rekentoets te doen in het (voor)eindexamenjaar. Het cijfer telt mee voor het examen en kan mede bepalen of een leerling slaagt of zakt.

Metis biedt lessen op maat aan, om hiaten weg te werken of het gehele niveau te verbeteren. Dit kan individueel of in een groepje van 2-3 leerlingen.